Beskid Wyspowy

 Na przepiękne turystyczne szlaki zapraszamy Państwa do Beskidu Wyspowego leżącego w województwie małopolskim. Granice Beskidu Wyspowego tworzą: na zachodzie Beskid Makowski poprzez dolinę Krzyworzeki, na południu Gorce i część Podhala (doliną Mszanki i Raby oraz drogą od Rabki do Jordanowa). Na wschodzie Beskid Wyspowy sąsiaduje poprzez dolinę Dunajca z Beskidem Sądeckim, Kotliną Sądecką i Pogórzem Rożnowskim. Granica północna w przybliżeniu przebiega drogą Jurków - Tymowa - Muchówka, następnie przez Łąktę Górną, Trzcianę i Ubrzeż do Łapanowa i doliny Stradomki. Głównym ośrodkiem miejskim w tym paśmie jest Limanowa, która zarazem tworzy centrum administracyjne, kulturalne i oświatowe dla tego regionu.

 Najlepszą charakterystyką Beskidu Wyspowego jest już sama jego nazwa. Poszczególne szczyty nie są bowiem połączone w długie, wyraźne pasma, lecz stanowią w większości samodzielne kulminacje o stromych zboczach i spłaszczonych wierzchołkach, oddzielone od siebie dolinami rzek i niskimi przełęczami. Szczególnie wyraźnie widać to w dalszych panoramach, np. od strony południowej. W pogodny jesienny dzień można zobaczyć morze mgieł i wystające z niego niczym wyspy zalesione kopki szczytów. Wysokości bezwzględne najwyższych z nich niewiele przekraczają 1000 m n.p.m., natomiast względne - czyli liczone od podnóża - są znaczne i pokonanie ich stromym stokiem wymaga nieraz od turysty sporo wysiłku.

 Główne skupisko "wyspowych" szczytów, znajdujące się w zachodniej części Beskidu Wyspowego, tworzą: Szczebel (977 m), Luboń Wielki (1022 m), Lubogoszcz (967 m), Śnieżnica (1007 m), Ćwilin (1071 m) i Łopień (951 m) oraz najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego - Mogielica (1170 m) w części południowej. Szczyt ten, choć ma ostry wierzchołek i stożkowy kształt, to jednak cały masyw tworzy dopiero wraz z sąsiednim Krzystonowem (1012 m) i Jasieniem (1052 m). Wschodnia część Beskidu Wyspowego, opadająca w kierunku doliny Dunajca, jest nieco niższa. Na północy ciągnie się tu, zatracające wyspowy charakter, Pasmo Łososińskie z Sałaszem (909 m) i Jaworzem (921 m). Bardziej na południe obok wyraźnych "wysp", takich jak: Modyń (1029 m), Cichoń (929 m) czy Ostra (928 m), pośród połogich wzgórz w okolicy Łącka i Przyszowej dominują w krajobrazie niewysokie, ale wyraziste "kopki" o oryginalnych nazwach: Łyżka (807 m), Pępówka (774 m), Szkiełek (746 m), Piekło (660 m) czy Gwizdor (609 m).

 Beskid Wyspowy posiada sporą sieć znakowanych szlaków, którymi można przejść prawie wszystkie szczyty. Większość szlaków jest dosyć przyjemna i łatwa do przejścia i nie sprawi nikomu trudności. W tutejszych górach przebywa jeszcze nie wielu turystów i przez to można w spokoju podziwiać przepiękną przyrodą i doskonale wypocząć.

Świat zwierząt i roślin. W tutejszym drzewostanie przeważają lasy mieszane lub bukowe (jodły, modrzewie, sosny, brzozy). Większe kompleksy leśne zachowały się w Paśmie Łososińskim, rejonie Ostrej, Cichonia, Modyni, Mogielicy oraz Śnieżnicy. W celu zachowania kompleksów przyrodniczych utworzono w Beskidzie klika rezerwatów przyrody: rezerwat "Luboń Wielki", rezerwat "Śnieżnica", rezerwat "Kamionna", na pograniczach z innymi pasmami rezerwat "Białowodzka Góra", rezerwat "Bukowiec" oraz Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy. W warstwie krzewów spotkać można bez koralowy oraz czarny, leszczynę, iwę, jarzębinę, tarninę, malinę, jeżynę i inne. W Beskidzie Wyspowym dominują zwierzęta typowe dla strefy lasów liściastych i mieszanych: sarny, jelenie, dziki, zające, lisy i borsuki. Można czasem spotkać wilka pojawiającego się na pograniczu z Gorcami. Świat ptaków tworzą: dzięcioły, sikory, myszołowy, sowy uszaty, jerzyki oraz wilgi. Miłośników wędkarstwa zapraszamy nad nasze rzeki, gdzie można znaleźć karpia, strzebla, karasia, brzankę.