Kamienne Osobliwości (Lipnica)

 Kamienie Brodzińskiego

Miejscem, które będąc w Lipnicy trzeba koniecznie zobaczyć jest rezerwat przyrody nieożywionej "Kamienie Brodzińskiego". Ten oddalony od lipnickiego Rynku o około trzy kilometry rezerwat geologiczno-leśny leży w podszczytowej części zbocza Góry Paprotnej (436 m n.p.m.) - na terenie wsi Lipnica Górna i Rajbrot. Centralną częścią rezerwatu są grupy skał z piaskowca istebniańskeigo. Skały te stanowią obecnie pomnik przyrody nieożywionej, a według legendy przesiadywał na nich onegdaj romantyczny poeta Kazimierz Brodziński, który spędzał w tych stronach swoje dzieciństwo. W grupie kilkunastu skałek i mniejszych bloków najokazalsze mają 11 m wysokości i 20 m długości. Niektóre przybrały kształt grzybów, inne baszt, platform i ambon. Spośród całej grupy skał szczególnie wyróżnia się tzw. Wielki Kamień. Warto wiedzieć, że skalny rezerwat jest rajem dla radiestetów, którzy uzyskują tu niezwykłe wyniki pomiarów. Każda osoba wrażliwa na ponadzmysłową energię czuje moc tego miejsca. Zdaniem naukowców dęby szczególnie chętnie rosną w miejscach jakiejś dziwnej siły, a tu było ich mnóstwo. Podobno nawet najbardziej uporczywy ból znika tu bez śladu.

 Kamień Grzyb

Kamienie Brodzińskiego znajdują się przy niebieskim szlaku turystycznym, którym można się udać w stronę Nowego Wiśniczaa do kolejnego Rezerwatu "Kamień Grzyb" nazwany tak ze względu na swój kształt. Ten okazały kamień ma 7 m wysokości, 26 m w obwodzie czapy i 17 m w obwodzie trzona. Obok skalnego grzyba leży duża, trójkątna płyta płyt kamienna. Na płycie i czapie grzyba znajduje się kilka wyrytych imion i dat. Są to prawdopodobnie imiona zakonników z istniejącego w Nowym Wiśniczu klasztoru karmelitów. Legenda głosi, że diabeł usiłował zniszczyć kościół i klasztor karmelitów w Wiśniczu rzucając na ziemię wielki kamień, lecz pianie koguta udaremniło ten zamiar. Kamień upadł w pobliskim lesie i tkwi tam do dzisiaj.

 Skamieniały Dwór

Podobna atrakcja turystyczna znajduje się również w miejscowości Chronów. Mowa o grupie skał nazywanych potocznie "Skamieniałym Dworem". Znajduje się on na wzniesieniu zwanym Kobyla Góra. Jest to efektowna grzęda skalna o długości około 40m. Składa się ona z czterech większych skałek i szeregu mniejszych bloków. Centralne miejsce zajmuje okazała jednorodna skała o kształcie wrzecionowatym. Jej długość wynosi 10 m, szerokość 2m, a wysokość 3 m. Na południowo-wschodniej i północno-zachodniej ścianie tego bloku wyryte są tajemnicze napisy, których znaczenia nie udało się do tej pory odcyfrować.