Muzeum Fischera w Bochni

  Historyczną wiedzę i to nie tylko o Bochni możemy pogłębić w usytuowanym na rogu Rynku miejskim muzeum. Istnieje ono od 1959 roku i nosi imię swojego założyciela i pierwszego kustosza - Stanisława Fischera (przed budynkiem stoi jego pomnik). Muzeum mieści się w gmachu byłego klasztoru oo. dominikanów. Wiele elementów architektonicznych wskazuje, iż jego najstarsze fragmenty sięgać mogą nawet XVI w. Obiekt jest z pewnością jednym z najcenniejszych zabytków Bochni. Posiada interesujące sklepienia wnętrz.

Muzealne zasoby składają się obecnie z ponad 19 tysięcy obiektów zgromadzonych w działach: historycznym, przyrodniczym, archeologicznym, artystycznym oraz etnograficznym.

Ekspozycja stała obejmuje: kolekcję dawnej rzeźby i malarstwa ludowego zwyczaje i obrzędy regionu bocheńskiego, kultury pozaeuropejskie (Afryka, Ameryka Pd., Azja),archeologię regionu, dzieje Bochni ze szczególnym uwzględnieniem Kopalni Soli, pamiątek cechowych, powstań narodowych, historii miejscowego szkolnictwa, tradycji piśmiennictwa i drukarstwa bocheńskiego.

Przedmiotem działalności muzeum jest zasadniczo ziemia bocheńska, ale wiele zabytków i dzieł sztuki wykracza poza ten zakres.